TIP-Trailer services

Unikie Oy ja Mystes Oy integroituvat yhdeksi ohjelmistokehitysyritykseksi. Yhteisyritys tulee toimimaan Unikie Oy:nä. Järjestelyn yhteydessä kaikki nykyiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Unikien tuotekehityksen keihäänkärkinä ovat Unikie AI Vision LiDAR-sovelluksen ja LiDAR-järjestelmän simulointiympäristön kehittäminen.

Unikie AI Vision on pitkälle kehitetty itseohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden kokonaisvaltainen ratkaisu. AI Vision kykenee ympäristön jatkuvaan senttimetrien tarkkaan 3D-mallinnukseen reaaliajassa hyödyntäen useita erilaisia sensoreita, mm. stereokameroiden, ultraäänitutkien, GPS:n, kiihtyvyysanturien ja lasertutkien. Lisäksi AI Visionin ominaisuutena on hahmontunnistus, jolla pystytään tunnistamaan liikkuvat ihmiset ja muut ympäristön esteet myös ääriolosuhteissa.

– Unikie AI Vision tulee tarjoamaan itseohjautuville ajoneuvoille tai laitteille silmät tai paremminkin silmille aivot. Koneoppiva päätöksenteko tuo täysin uuden ulottuvuuden ajoneuvon tai laitteen automaattiseen ohjaukseen, mikä käytännössä muuttaa esimerkiksi työkoneen tai laivan toimintaympäristön täysin digitaaliseksi maailmaksi, Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi sanoo.

Unikie on myös kehittänyt simuloidun testiympäristön, mikä mahdollistaa LiDAR-järjestelmän suunnittelun, kehityksen ja testauksen. Autoteollisuudessa tuotteiden validointi on vaativa prosessi ja pelkästään ISO26262 vaatimusten mukainen LiDAR-järjestelmä vaatii 10 000 tunnin virheettömän testidatan ennen käyttöönottoa. Ensimmäisenä Lidar-teknologiaa hyödyntävän A8-mallinsa automarkkinoille on tuomassa Audi. Autoteollisuuden myyntivoluumien avulla teknologia tulee nopeasti saataville monenlaisiin sovelluksiin.

– Laadunvarmistus on ollut tähän mennessä toteutettujen projektien suurin haaste, koska tällaista kaupallista validointityökalua ei ole ollut saatavilla. Nyt Unikie tarjoaa kaikkien valmistajien LiDAR-ratkaisujen testaamiseen luomaansa simulointi-testiympäristöä, Mertsalmi esittelee.