Helsingin sataman konttilukeille huoltosopimus

Kalmar on allekirjoittanut Kalmar Care -huoltopalvelusopimuksen satamaoperaattori Stevecon tytäryhtiön Suomen Satamatekniikan kanssa. Sopimus kattaa Helsingin sataman 16 Kalmar-konttilukin kunnossapidon ja huollon. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2017 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja sopimus tulee voimaan helmikuun 2018 alusta.


Tasoristeyksien parantamiseen 8 miljoonaa euroa tänä vuonna

Liikennevirasto kohdistaa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen tänä vuonna kahdeksan miljoonaa. Koko nelivuotinen ohjelma kattaa 65 kohdetta eli toimenpiteitä 28 miljoonan edestä. Tasoristeyksiä parannetaan tai suljetaan, lisäksi selvitetään satelliittinavigoinnin hyödyntämistä sekä lisätään STOP-merkkejä tasoristeyksiin. Työt on jo aloitettu.

Lue lisää: Tasoristeyksien parantamiseen 8 miljoonaa euroa tänä vuonna


Päivitetty Volvo Trucks FE -matalalattiamalli kaupunkikuljetuksiin

Volvo Trucks täydentää Volvo FE ‑matalalattiamallistoa uusilla ominaisuuksilla, jotka on tarkoitettu vaativiin kaupunkikuljetustehtäviin. Useimmat niistä parantavat turvallisuutta ja kuljettajien tuottavuutta. Samalla kaikkiin Volvo FE ‑ohjaamo- ja ‑alustayhdistelmiin on nyt saatavana kaasukäyttöisiä moottoreita.

Volvo Trucksin matalalattiamallin matala ajoasento parantaa yleisnäkyvyyttä. Matala askelma tehostaa myös kuljettajan työtä ja pienentää samalla polvi- ja nilkkavammojen riskiä.

– Näkyvyys kuorma-auton ympärille ja katsekontaktin saaminen jalankulkijoihin, pyöräilijöihin ja muihin suojaamattomiin tienkäyttäjiin on turvallisen ajon kannalta haasteellista vilkkaassa kaupunkiympäristössä. Nyt tuomme näihin ongelmiin helpotusta monissa erilaisissa kuljetustehtävissä, kertoo Anders Edenholm, Volvo Trucksin  jakelusegmentin johtaja.

Lue lisää: Päivitetty Volvo Trucks FE -matalalattiamalli kaupunkikuljetuksiinJäämeren ratalinjaus hyväksi Lapin kehittämistyölle

Suomen ja Norjan yhteisen selvitystyön tuloksena valikoitunut Rovaniemi – Kirkkoniemi -ratayhteys Jäämerelle on erinomainen ratkaisu Lapin kehittämistyölle, toteaa Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Ratkaisu selkeyttää Lapin kehittämisen tavoitteita ja visioita pitkälti tulevaisuuteen. Rata tulee hyvin tukemaan luonnonvaratuotteiden vientiä, matkailua ja transit-liikennettä. Samalla voidaan koota tarpeelliset maakunnalliset ja kansalliset kehittämisresurssit hankkeen toteutumisen varmistamiseen.

Kaupunginjohtajan mukaan valittu ratayhteys tulee vahvistamaan Suomen asemaa arktisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä. Samalla se korostaa Rovaniemen roolia arktisena pääkaupunkina kansainvälisesti. Yhdessä valmistelussa olevan arktisen merikaapelin kanssa Lappi pääsee globaalien logistiikkavirtojen varrelle luoden uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

– Ratayhteyden rakentamiseen liittyvät ongelmat porotaloudelle ja saamelaiskulttuurille ovat varmastikin ratkaistavissa yhteistyöllä. Jatkosuunnittelu on syytä aloittaa yhdessä norjalaisten kanssa mahdollisimman pikaisesti, toteaa Lotvonen.


Roadscanners Group 20 vuotta

Roadscanners Oy aloitti toimintansa Rovaniemellä alkuvuodesta 1998 neljän hengen voimin. Nyt 20 vuoden jälkeen yhtiöstä on kasvanut teiden, rautateiden, katujen, siltojen ja lentokenttien väyläomaisuuden diagnostiikkaan ja hallintaan erikoistunut globaali laitteistoja, ohjelmistoja ja konsultointipalveluita tuottava konserni. Yhtiön Road Doctor® tuotemerkin alla olevat tuotteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

-Meille on tärkeää, että pyrimme koko ajan olemaan ajassa mukana ja ennakoimaan tulevaisuutta.  Tiedämme, että lähivuosien aikana liikenne ja liikenneväylät tulevat käymään läpi historiansa suurimman ja nopeamman murroksen – ja se murros on jo alkanut. Uskomme, että jatkossa älykkäässä väyläomaisuuden hallinnassa menestystekijöinä tulevat olemaan digitalisaatio, koneäly, pilvipalvelut, IOT, robotiikka ja älyliikenne sekä liikenneväylien diagnostiikkapohjainen ennakoiva kunnossapito ja täsmäkorjaus, sanoo Roadscanners Groupin toimitusjohtaja Timo Saarenketo.

Hänen mukaansa yhtiön viime vuosina tekemät pilotit sekä tie- että rautatiealalla ovat osoittaneet, että toimintojen taloudellista tehokkuutta voidaan parantaa jopa useilla kymmenillä prosenteilla sekä väylien kuntoa parantaa jos ja kun nämä tekniikat ja käytännöt otetaan käyttöön.

Panostus tutkimus- ja tuotekehitystyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön alkaa tuottaa tuloksia. Roadscannersin vuoden 2018 taloudellinen ennuste on lupaava ja yhtiö neuvottelee parhaillaan useista suurista ohjelmisto-, laite- ja konsultointiprojekteista.


Nordliftillä nostaa vaikka junan

Sodankyläläisen Nordlift Oy:n tarina alkoi 40 vuotta sitten kevyillä ajoneuvonostimilla. Seuraavassa vaiheessa tuotantoon tuli kuorma-autojen nostin, ja 2004 valmistui ensimmäinen junanostin.

Viennistä tulee 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Katsastusnostimet menevät lähinnä kotimarkkinoille, Ruotsiin ja nyttemmin myös Saksaan. Junanostimia menee erityisesti Ruotsiin ja Malesiaan. Turkin markkina on kiinnostava, sillä maassa on tekeillä miljardien investoinnit rataverkkoon.

Junanostimien tekijät ovat eurooppalaisia, Nordliftin kovimmat kilpailijat löytyvät Saksasta ja Italiasta. Rautatieyhtiöissä ollaan konservatiivisia. Hydraulista nostinta voi tarjota, mutta usein sitä ei edes huomioida tarjouskilpailussa, kun ollaan totuttu ostamaan ja käyttämään ruuvinostimia. Sellainen piti siis kehittää. Junanostimissa on myös digiä ja etävalvontaa, vikatilanteiden diagnoosit ja ohjelmistopäivitykset voidaan tehdä etänä.


Tiedotushanke liikenteen muutoksesta maaseudun näkökulmasta

Liikenteen toimintaympäristö on parhaillaan suuressa muutoksessa. Kaksivuotinen valtakunnallinen tiedotushanke ”Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi” kerää, työstää ja jakaa tietoa siitä, kuinka kokonaisuudessaan 1. heinäkuuta 2018 voimaan astuvaa lakia liikenteen palveluista voidaan hyödyntää maaseudulla kuljetuksissa ja liikkumisessa. Lakimuutos muun muassa vähentää liikenteen viranomaissääntelyä, helpottaa alan yrittäjyyttä sekä ohjaa digitaalisuuden lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikkumisen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen. Maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, koska pitkät etäisyydet ja ohuet henkilö- ja tavaravirrat nostavat näihin liittyviä kustannuksia. Digitaalisia välineitä hyödyntämällä voidaan esimerkiksi  tehdä näkyväksi liikennevirtaa, lisätä kuljetusten yhdistelyä ja siten tehostaa toimintaa. Sujuvalla liikenteellä on vaikutusta myös alueiden elinvoimaan.

Hankkeessa kerätään myös tietoa hyvistä kokeiluista, käytännöistä ja kehityshankkeista koko Suomesta ja jaetaan tietoa valtakunnallisesti. Tiedonjako tapahtuu ensisijaisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen. Näitä ovat pääasiassa webinaarit, Youtube-videot, Facebook-ryhmä ja erilaisten tekstien tuottaminen sekä osallistuminen tapahtumiin.

Hankkeen rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Valtakunnalliset hankkeet. Hankeaika on 1/2018-2/2020. Hankkeen pääkoordinoija on Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Kumppanina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.


Tuusulanväylän vaihtopysäkkien rakentaminen alkaa

Kt 45 Tuusulanväylä on liikennemäärältään yksi vilkkaimmista sisääntuloväylistä Helsinkiin ja merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Liikennemäärät Tuusulanväylällä kasvavat jatkuvasti. Arvion mukaan vuonna 2025 Tuusulanväylää liikennöi yli 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tuusulanväylän vaihtopysäkit lisäävät joukkoliikenteen käytettävyyttä, parantavat matkustusmukavuutta ja mahdollistavat Tuusulanväylää ja katuverkkoa liikennöivien bussilinjojen matkustajamäärien kasvun. Uusilta pysäkeiltä rakennetaan jalkakäytävät Tuomarinkylänpolulle ja Yhdyskunnantielle, joka mahdollistaa vaihdon Tuusulanväylän ja katuverkon bussilinjojen välillä. Yhdyskunnantietä liikennöi Vuosaaren ja Myyrmäen välinen runkolinja 560, joten hanke parantaa myös pääkaupunkiseudun poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä.

Lisäksi Tuomarinkylän liittymän risteyssiltaa ja Torpparinmäen alikulkukäytävää levennetään, nykyiset sillat peruskorjataan ja alueen melusuojauksia parannetaan. Työ toteutetaan Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena. Työt alkavat maaliskuussa 2018 ja jatkuvat lokakuun 2018 loppuun asti. Rakennustyöt viimeistellään keväällä 2019. Hankkeen urakoitsijana toimii Kreate Oy.


Jäämeren rautatieksi jatkoselvitetään Kirkkoniemi-Rovaniemi-yhteyttä

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys Jäämeren rautatiestä on valmistunut. Ministeriö on valinnut Jäämerelle Oulun, Rovaniemen ja Kirkkoniemen kautta kulkevan ratalinjauksen jatkoselvitettäväksi. Linjauksen ratkaisi Kirkkoniemen eduksi Suomen logistisen aseman, saavutettavuuden ja huoltovarmuuden parantuminen vaihtoehtoihin verrattuna. Kirkkoniemen linjaus oli kahdesta kärkiehdokkaasta edullisempi.

- Jäämeren rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi pohjoisen, arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Manner-Eurooppaa. Ratayhteys parantaisi useiden pohjoisen alueen elinkeinojen edellytyksiä. Työryhmä alkaa nyt selvittää tarkemmin Kirkkoniemeen tehtävää ratalinjausta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Haluamme jatkaa erinomaista yhteistyötä Norjan ja Suomen välillä ja osallistumme mielellämme Rovaniemi-Kirkkoniemi-ratalinjauksen vaihtoehtoja pohtivan työryhmän työhön, sanoo Norjan liikenneministeri Ketil Solvik-Olsen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi viime heinäkuussa Liikennevirastoa tekemään mahdollisesta Jäämeren radasta selvityksen yhdessä Norjan liikenneviranomaisten kanssa. Liikennevirasto arvioi viiden eri linjausvaihtoehdon toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta.

Lue lisää: Jäämeren rautatieksi jatkoselvitetään Kirkkoniemi-Rovaniemi-yhteyttä


BYD rakentaa sähköbussitehtaan Intiaan

Kiinalainen linja-autonvalmistaja BYD aikoo rakennuttaa tuotantolaitoksen Bidarin kaupunkiin Intiaan. Tehtaassa on tarkoitus valmistaa sähkökäyttöisiä linja-autoja Intian markkinoille. Tuotantolaitos vaatii noin 25 miljoonan euron investointia ja sen tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin 1 000 bussia vuodessa. Suunnitelmissa on myös aloittaa tehtaassa valmistettujen sähköbussien vienti Intian ulkopuolelle jossain vaiheessa.


Ford esittelee Genevessä uuden Edge SUVin ja KA+ Activen

 

Ford käynnisti Geneven autonäyttelyn esittelemällä uutuuksiaan kuten Edge SUV:in sekä uuden KA+ Activen (malli ei tulossa myyntiin Suomessa).

Uusi Edge SUV on yhtiön teknisesti edistyksellisin maasturi, jossa on kattava valikoima kameroiden ja sensorien avulla kuljettajaa avustavia järjestelmiä, jotka on suunniteltu tekemään matkoista mukavampia, vähentämään stressiä ja auttamaan kuljettajaa välttämään tai lieventämään törmäyksien vaikutuksia. Uudessa Edgessä on ensimmäistä kertaa Euroopassa myös uusi tehokas ja polttoainetaloudellinen 238-hevosvoimainen bi-turbo-versio Fordin 2.0-litraisesta EcoBlue-dieselmoottorista.

EcoBlue-dieselmoottori saa parikseen uuden kahdeksanvaihteisen automaattivaihteiston, jossa on Adaptive Shift Scheduling- ja Adaptive Shift Quality Control -toiminnot. Yhdessä Ford Intelligent All Wheel Drive -nelivedon kanssa ne takaavat optimoidun ajokokemuksen. Vakiovarusteena oleva pakokaasujen jälkikäsittely vähentää NOx-päästöjä.

Ford tuo Geneveen myös täysin uudistetun Tourneo-henkilökuljetusmalliston. Tilavat Tourneo Courier-, Tourneo Connect- ja Tourneo Custom -mallit tuovat tyyliä, kehittyneitä teknologioita ja edistyksellisiä moottoreita eurooppalaisille asiakkaille.

Uusi Tourneo Courier ja Tourneo Connect ovat saatavana vuoden 2018 puolivälistä lähtien.

Lue lisää: Ford esittelee Genevessä uuden Edge SUVin ja KA+ Activen


Renault Trucksilla vahva vuosi 2017 Euroopassa

Vuosi 2017 oli Renault Trucksille vahva. Myynti kasvoi ja myös muut indikaattorit kääntyivät vihreälle. Myytyjä ajoneuvoja oli maailmanlaajuisesti kaikkiaan 49 930, joka tarkoitti noin 4 prosentin kokonaiskasvua. Renault Trucksin markkinaosuus oli 8,7 prosenttia. Ranskassa Renault Trucks myi 21 409 ajoneuvoa ja muualla Euroopassa 23 635 ajoneuvoa.

Vuonna 2017 Euroopan yli 6 tonnin kuorma-autojen markkinat kasvoivat hieman (+1 %), mutta Renault Trucksin myynti kasvoi 7,7 prosenttia ja markkinaosuudessa mitattuna 0,5 prosenttiyksikköä (markkinaosuus 8,4 %).

Keskiraskaiden (6–16 tonnin) ajoneuvojen supistuvilla markkinoilla (–1,8 %) Renault Trucks säilytti hyvin asemiaan ja menetti markkinaosuuttaan vain 0,1 prosenttiyksikköä. Pieni notkahdus selittyy pääasiassa sillä, että D Cab 2m  malli poistettiin kaupallisilta markkinoilta vuonna 2017. Ajoneuvon markkinaosuus oli 1,1 prosenttiyksikköä.

Neljän kasvuvuoden jälkeen yli 16 tonnin kuorma-autojen Euroopan-markkinat ovat vihdoin nousseet takaisin vuoden 2008 tasolle. Markkinat kasvoivat kaikkiaan 1,4 prosenttia. Juuri tässä segmentissä Renault Trucks suoriutui erityisen hyvin, sillä kasvua tapahtui useimmilla Euroopan markkina-alueilla ja myyntivolyymi kasvoi kaikkiaan 9,1 prosenttia.

Lue lisää: Renault Trucksilla vahva vuosi 2017 Euroopassa


Uberin autonomiset kuorma-autot tien päällä

Yli vuosi on kulunut Uberin ensimmäisestä autonomisesta kaupallisesta kuljetuksesta. Tällöin yhtiön autonominen kuorma-auto kuljetti 2 000 laatikkoa Budweiser-olutta noin 200 kilometrin matkan Coloradon osavaltiossa. Nyt yhtiö kertoo, että "robottirekka-autot" kulkevat jo Arizonan moottoriteillä.

Uber paljasti tiistaina, että omavaraiset kuorma-autot ovat kuljetaneet rahtia Arizonan valtateillä kaupallisten rahtiliikenteen asiakkaille jo viime kuukaudet. Autoissa on vielä kuljettajat sisällä, valmiina ottamaan tilanne haltuunsa hätätapauksessa. Yhtiö kuitenkin pyrkii siihen, että ihmistä ei enää ohjaamossa tarvittaisi.


Kaikille avointa pakettipalvelua pilotoidaan Tampereella

Suuren kapasiteetin pakettiautomaatit ovat avoimessa yhteiskäytössä kaikille pakettipalvelujen tarjoajille. Kansainvälinen pikakuljettaja DHL Express on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka toimittaa paketteja suoraan uusiin automaatteihin. Asiakas hyötyy siitä, kun saa kaikki verkko-ostoksensa samaan paikkaan, voi valita itse noutoajan kaupan aukioloaikojen puitteissa ja hoitaa samalla kertaa myös muut arjen ostoksensa.

- K-ryhmä lähtee nyt yhdessä merkittävien suomalaisten yrityskumppanien ja Smartmilen kanssa pilotoimaan uutta palvelua ensimmäisenä Suomessa. Tavoitteena on tarjota asiakkaille helppo ja vastuullisia arvoja edistävä tapa noutaa eri verkkokauppatilaukset yhdestä pisteestä, sanoo K-ryhmän palvelujohtaja Petri Toivonen.

Automaatit rakentaa suomalainen Konecranes. Niissä on hyödynnetty uudenlaista robotiikkaa, joka tuo paketit noutopisteelle. Laite mittaa leveyden ja syvyyden lisäksi myös pakkauksen korkeutta, jolloin sinne mahtuu samanaikaisesti jopa 300 lähetystä.


Tavaraviennin arvo nousi tammikuussa

Suomen tavaravienti oli tammikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan arvoltaan lähes 5,2 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 12 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Tuonnin arvo nousi tammikuussa kolme prosenttia ja oli hieman yli 5,3 miljardia euroa.

Kauppatase oli tammikuussa 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden tammikuussa kauppatase oli 535 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lähes kaikkien päätavararyhmien viennin arvo kasvoi tammikuussa vuoden takaisesta. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi viime kuukausien tapaan jyrkästi. Myös kojeiden ja mittareiden, paperimassan ja öljyjalosteiden viennin kasvu oli nopeaa. Raudan ja teräksen sekä kuparin viennin arvo kasvoi maltillisesti, mutta nikkelin ja sinkin vienti nousi jyrkästi. Malmien viennin arvo moninkertaistui viime vuoden tammikuusta. Kasvussa oli myös koneiden ja laitteiden, paperin ja pahvin sekä kemianteollisuuden tuotteiden vienti. Lisäksi tammikuussa Kyprokselle toimitettiin noin 128 miljoonan euron arvoinen huoltoalus.

Lue lisää: Tavaraviennin arvo nousi tammikuussa