Scania kevätkiertue 2108

Eduskunta edellyttää uuden ajokorttilain vaikutusten selvittämistä

Ajokorttikoulutus ja kuljettajatutkinnot muuttuvat heinäkuun alussa. Säädökset muun muassa mahdollistavat uusien vaihtoehtoisten opetus- ja oppimismenetelmien käytön. Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee ja tutkinnon merkitys kasvaa. Lakiin tehdyt muutokset koskevat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja.

Hallitus esitti ajokorttilain muutosten vahvistamista 17. toukokuuta 2018. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 18. toukokuuta 2018.

Lakiin sisältyy kaksi eduskunnan lausumaa. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin kilpailuvääristymien korjaamiseksi.

Lisäksi eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto teettää seurantatutkimuksen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi erityisesti silmällä pitäen liikenteen tulevaisuuden toimintatapojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, logistiikkaan ja ammattikuljettajiin.


Saimaan kanava avataan 18.5.

Saimaan kanava avataan liikenteelle perjantaina 18.5.2018 kello 6 aamulla.

- Heti ensimmäisenä päivänä kanavalle on tulossa noin 12 rahtialusta. Myös Carelia avaa risteilykauden Lappeenrannan ja Viipurin välillä, toteaa Liikenneviraston sisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö.

Saimaan kanava avataan tänä vuonna noin kaksi kuukautta normaalia myöhemmin johtuen alaporttien uusimisista. Alaporttien uusimishanke alkoi toissa talvena, silloin Liikennevirasto uusi Mälkiän alaportit. Viime talvena Liikennevirasto uusi Mustolan, Soskuan ja Juustilan sulkujen alaportit.

Lue lisää: Saimaan kanava avataan 18.5.


Exide tuo markkinoille tehokkaan geeliakun trukeille

Exide-konserniin kuuluva GNB Industrial Power tuo markkinoille uuden sukupolven TENSOR xGEL -ajovoima-akun sähkötrukeille. Perinteisiin geeliakkuihin verrattuna TENSOR xGEL tarjoaa suuremman kapasiteetin ja lyhyemmän varausajan. TENSOR xGEL -kennot on suunniteltu siten, että kennojen sisäinen lämmönkehitys on mahdollisimman alhainen. Tämän ansiosta akun tehokkuus nousee ja sen käyttöikä pitenee.

- Asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita huoltovapaista suljetuista lyijyakuista (VRLA). Perusteellisten ja onnistuneiden kenttäkokeiden pohjalta olemme kehittäneet tuotteen, joka voi korvata perinteisen lyijy-happoakun, sanoo tuotepäällikkö Kai Ruth, GNB Industrial Powerin Motive Power -yksiköstä.

Lue lisää: Exide tuo markkinoille tehokkaan geeliakun trukeilleKalmar sitoutuu tarjoamaan sähköversiot koko tuotevalikoimastaan

Cargoteciin kuuluva Kalmar sitoutuu vähentämään lastinkäsittelystä syntyviä päästöjä edistämällä ekotehokkaita teknologioita. Sitoumuksensa mukaisesti vuoteen 2021 mennessä Kalmarin koko tuotevalikoimasta on tarjolla sähkökäyttöiset versiot. Tavoite on Cargotecin vuonna 2016 julkaiseman vastuullisuustiekartan mukainen.

Ensimmäinen Kalmarin kehittämä sähkökäyttöinen laite eli pienemmän kapasiteetin sähkötrukki tuotiin markkinoille vuonna 2008, ja siitä lähtien Kalmar on systemaattisesti laajentanut valikoimaansa diesel-sähkökäyttöisin, hybridein ja sähkökäyttöisin laittein auttaakseen asiakkaita pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä yli puolet Kalmarin lastinkäsittelylaitteista käyttää sähkövirtaa voimanlähteenä.


Metsäteiden rahoitukseen lisää tukea

Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä tuki palautuu 1.6.2018 alkaen takaisin alkuperäiselle, vuoden 2015 tasolle. Tukitason nostaminen on perusteltua, koska metsäteiden ja muiden pienteiden merkitys metsätaloudelle on viime vuosina kasvanut, ja teihin kohdistuu pidentyneiden kelirikkoaikojen ja raskaan kuljetuskaluston vuoksi aiempaa suurempi rasitus.

– Hallitus on onnistunut lisäämään kotimaisen puun käyttöä samaan aikaan kun metsien kasvu on nopeutunut. Kasvava, uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva biotalous tarvitsee toimivan logistiikan, jonka perustana on yksityistieverkosto, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Vuoden 2015 alkuperäistä tukitasoa alennettiin vuonna 2016 annetulla uudella asetuksella pohjoista Suomea lukuun ottamatta. Yksityisteiden perusparannustuki on sen jälkeen ollut eteläisessä Suomessa 35 prosenttia ja keskisessä Suomessa 45 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista. Nyt keskisen Suomen tukitaso palautetaan 50 prosenttiin ja eteläisen Suomen taso yhtenäistetään keskisen Suomen kanssa. Uusien teiden tuki palautetaan samalla eteläisessä Suomessa 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 40 prosenttiin.

Tukitason nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia teitä, mutta toteutuneet määrät ovat jääneet näitä huomattavasti pienemmiksi.

Nyt voimaan astuvalla tukitasolla yksityisteiden perusparannustukiin arvioidaan käytettävän noin kymmenen miljoonaa euroa vuodessa ja uusien metsäteiden tukemiseen noin miljoona euroa. Tämä määrärahan käyttötaso vastaa tukijärjestelmän alkuperäistä rahoitustasoa. Tukihakemuksiin, joista ei vielä ole tehty päätöstä, voidaan soveltaa 1.6.2018 alkaen uutta asetusta.


Vastuuttomalla drone-lennätyksellä voi olla vakavat seuraukset

Ilmailun ammattilaiset ilmaisevat vakavan huolensa viime aikoina merkittävästi lisääntyneestä vastuuttomasta drone-toiminnasta. Viimeaikaisten tapahtumien valossa näyttää siltä, että drone-toiminnan voimakkaan kasvun myötä joukkoon on tullut myös vastuuttomia ilmailun turvallisuudesta piittaamattomia lennättäjiä. Tilastojen valossa ”läheltä piti”-tilanteiden lukumäärät erityisesti lentoasemien läheisyydessä ovat kasvussa ja ne ovat olleet luonteeltaan entistä vakavampia. "Tapauksissa on kyse ilmaliikenteen vaarantamisesta ja ilmaliikenteen sujuvuuden häiritsemisestä, jotka molemmat ovat rangaistavia tekoja", korostaa Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Liikenteen turvallisuusvirastolle raportoiduissa tapauksissa droneja on lennätetty sellaisissa korkeuksissa, että tämänkaltainen toiminta ei olisi luvallista missään Suomen ilmatilassa. Droneja on myös lennätetty lentoasemien välittömässä läheisyydessä alueella, jossa lennättäminen on kielletty. Tällainen säännöistä piittaamaton ja vastuuton toiminta on laitonta.

Turvallisuusriskien lisäksi välinpitämätön drone-toiminta aiheuttaa myös taloudellisia tappioita, jotka syntyvät turvallisuuden vuoksi tehdyistä liikenteen uudelleenjärjestelyistä. Vastuuttomasta drone-toiminnasta asetettavat vahingonkorvausvaateet saattavat olla mittavat.


DAF valmistaa sähkökuorma-auton yhteistyössä VDL:n kanssa

DAF julkaisee CF Electric -sähkökuorma-auton yhteistyössä VDL Groepin kanssa. Ajoneuvoissa tullaan käyttämään nykyaikaisinta VDL E-Power -teknologiaa päästöttömyyden ja äänettömyyden saavuttamiseksi. Kenttäkokeita varten DAF valmistaa kuorma-autot, joihin VDL Groep asentaa sähkövoimansiirron.

VDL on yksi johtavia sähkövoimasiirtojen valmistajia, jolla on kokemusta erityisesti sähköbussien saralta. CF Electric on kaupunkikuljetuksiin suunniteltu 4x2 rekkaveturi 40 tonnin kantavuudella. Auto perustuu DAF:in International Truck of the Year 2018- palkinnonkin voittaneeseen CF- malliin. Älykkään voimansiirron keskus on 210 kW:n sähkömoottori, joka saa energiansa 170 kWh litium-ioniakkuyksiköstä.

CF Electricillä on noin 100 kilometrin toimintamatka ja akkujen nopea lataus tapahtuu 30 minuutissa. Täydellinen täysi lataus voidaan suorittaa 1,5 tunnissa.

DAF CF Electric - tekniset tiedot:

- Paino 9 700 kg
- Teho 210 kW
- Vääntö 2 000 Nm
- Akun kapasiteetti 170 kW
- Toimintamatka 100 km
- Nopea akun lataus 30 minuuttia
- Täysi akun lataus 1,5 tuntia


Toyota Material Handling ja Microsoft yhteistyöhön digitalisoinnissa

Toyota Material Handling Europe investoi voimakkaasti materiaalinkäsittelyn teknologiaan ja digitaalisuuteen. Osana teknologiaohjelmaa Toyota on aloittanut yhteistyön Microsoftin kanssa.

Trukkien ja materiaalinkäsittelylaitteiden liitettävyys ja digitaalisuus ovat olleet osa Toyotan tuote- ja palveluvalikoimaa jo vuosien ajan. Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä Toyota ja Microsoft ovat kehittäneet innovatiivisen T-Stream-ohjelmiston huoltomekaanikoiden käyttöön. Telematiikan sekä visuaalisen ja helppokäyttöisen T-Stream-järjestelmän avulla mekaanikot saavat trukeista tietoa, jonka avulla mekaanikko voi suorittaa ennakoivaa huoltoa ja ehkäistä äkillisiä vikaantumisia.

Toyota ja Microsoft tekevät tiivistä yhteistyötä myös tekoälyn soveltamisesta trukkikäytössä. CeMAT:n yhteydessä Digital Factory 2018-messuilla esiteltiin “trukkidrone”, joka kulkee itsenäisesti varaston lattiapinnalla. Trukkidrone havainnoi ja oppii nopeasti ympäristön, kulkureitit, esteet ja varastopaikat. Jos varastossa on useita tälläisiä laitteita, niin ne osaavat sujuvasti opettaa toinen toisiaan langattoman viestinnän avulla. Sovellus voidaan viedä jopa niin pitkälle, että tulevaisuudessa ei välttämättä tarvita varastonhallintajärjestelmiä (Warehouse Management Systems, WMS), sillä trukkidronet osaavat ohjata varaston toimintaa itsenäisesti.


Saksa: Tiemaksukorotuksilla 7,2 miljardia valtiolle

Saksan hallitus on tehnyt esityksen tiemaksujen korottamiseksi 1.1.2019 alkaen.

Sähköautot vapautetaan tiemaksuista. Korotusten odotetaan silti tuovan valtion kassaan miljardi euroa lisää vuodessa. Kaikkiaan tiemaksut antaisivat korotusten jälkeen 7,2 miljardia euroa. Maksut kerätään moottoriteiden lisäksi 2300 kilometristä 39 000 kilometriin laajennetulla päätieverkolla.

Sakasassa elinkeinoelämä vastustaa ja arvostelee ankarasti korotuksia, jotka kalliimpien kuljetusten kautta nostavat myös kaikkien elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintoja kansalaisille.


Finnair lisää yhteistyötä Wideröen kanssa

Finnair lisää yhdeksän kohdetta reittiverkkoonsa yhteistyössä norjalaisen lentoyhtiö Wideröen kanssa Oslosta, Bergenistä ja Tromsöstä. Uusia ovat mm. Kirkenes, Stormarknes, Bodö, Kristiansund, Molde, Florö, Örsta-Volda, Svolvaer, Leknes sekä Tanskan Billund.

Wideröe lentää jo nyt Finnairin puolesta Helsingistä Bergeniin ja Tromsöön.

Uusilla reiteillä Norjaan Finnair parantaa palvelujaan mm. aasialaisille asiakkailleen.


Squared Capital osti TIP Trailerin

Infrastruktuuriin keskittyvät kan sainvälinen säätiö Squared capital on TIP Trailerin uusi omistaja. TIP Trailerin pääkojnttori on Hollannin Amsterdamissa. Sillä on omaa toimintaa 17 maassa ja on alallaan johtavassa asemassaSaksassa, Isobritanniassa,Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Benelux-maissa TIP Trailer vuokraa perävaunuja. Sillä on yli 66000 perävaunua ja liki 8000 asiakasta.

General Electric myi vuonna 2013 TIP Trailerin kiinalaiselle HNA Group:lle, joka nyt myi TIP Trailerin Sqared capitalille.

(Transportnet.se)


Kolme suomalaista yritystä palkittiin pohjoismaisessa cleantech-kisassa

Kolme suomalaista yritystä on palkittu WWF:n Climate Solver -kilpailussa. Kisassa palkittiin yhteensä viisi yritystä, joiden innovaatioilla voi olla merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Palkitut kotimaiset yritykset ovat Fourdeg, Norsepower ja Parking Energy. Kaksi muuta yritystä on Ruotsista.

Norsepower on kehittänyt roottoripurjeen, jolla laivojen polttoaineenkulutusta voidaan vähentää. Päästöt voivat vähentyä aluksesta riippuen jopa 20 prosenttia vuodessa. Roottoripurjeen toiminta perustuu Magnus-ilmiöön: kun roottoripurjetta pyöritetään, sen ympäri kiertävä ilmavirta vuorovaikuttaa läpivirtaavan tuulen kanssa ja aikaansaa paine-eron roottoripurjeen vastakkaisten puolten välille. Paine-ero synnyttää työntövoimaa, joka liikuttaa laivaa eteenpäin ja keventää pääkoneen kuormaa. Roottoripurjeet toimivat automaattisesti, ja järjestelmä pysähtyy, jos tuulen suunta tai voimakkuus muuttuvat laivalle epäsuotuisiksi.

Parking Energy (Suomessa Parkkisähkö Oy) tarjoaa sähköautojen latausta kiinteistöalalla. Yrityksen ajatus on nopeuttaa sähköautojen leviämistä mahdollistamalla sähköautojen lataus kaikilla pysäköintipaikoilla. Paikat varustetaan valmiiksi kaapeloinnilla ja pikaliittimellä, latauslaitteet tuodaan tarpeen mukaan ja halutun tehoisina, mikä alentaa tuntuvasti lataus- ja huoltokuluja. Järjestelmään voidaan liittää myös lämmityspistorasiat.

Fourdeg on suomalainen palveluyritys vesikiertoisen lämmityksen optimointiin.

WWF:n arvion mukaan palkitut viisi innovaatiota Suomesta ja Ruotsista voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjä kansainvälisesti yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Määrä vastaa likimain molempien valtioiden yhteenlaskettuja päästöjä.


"Markkinaosuutemme kasvaa entisestään" - Vannetukku ei usko EU:n polkumyyntitullien vaikuttavan negatiivisesti

Euroopan Unioni asetti 8. toukokuuta 2018 polkumyyntitullit kiinalaisille kuorma-auton ja linja-auton renkaille. Tullimaksut vaihtelevat 52,85 ja 82,17 euron välillä, ja ne ovat voimassa tilapäisesti kuuden kuukauden ajan kaikissa EU:n jäsenmaissa ja tulevat jatkumaan mitä ilmeisemmin normaalin käytännön mukaisesti useita vuosia.

Vannetukku on suurin kiinalaisten renkaiden maahantuoja Suomessa. Yrityksen maahantuomia kuorma-auton renkaita ovat Triangle, Linglong ja Goodride. Vannetukku uskoo, että polkumyyntitulleilla ei ole vaikutusta yhtiön renkaiden myyntiin, vaan markkinaosuus tulee entisestään kasvamaan kilpailun vähentyessä.

- Goodriden ja Linglongin myynti jatkuu ennallaan. Päämiehemme toimittavat renkaat meille uusilta huippuautomatisoiduilta Thaimaan tehtailta. Päämiehemme ovat Kiinan suurimpia rengasvalmistajia, joten heillä on globaali tehdasverkosto. Linglongilta on tulossa tehdas Eurooppaan. Ennakkotietojen mukaan tehtaan sijainti julkaistaan vielä tänä vuonna, sanoo Vannetukun toimitusjohtaja Jukka Heiskanen.

Lue lisää: "Markkinaosuutemme kasvaa entisestään" - Vannetukku ei usko EU:n polkumyyntitullien vaikuttavan...


Volvo jättää dieselmoottorin pois uudesta S60-mallistaan

Uusi Volvo S60 sedan – joka esitellään alkukesästä – on ensimmäinen Volvo joka tuodaan markkinoille ilman dieselmoottoria. Kaikki uudet Volvo-mallit, jotka esitellään vuonna 2019 tai sen jälkeen, tulevat tarjolle joko kevythybrideinä, lataushybrideinä tai sähköautoina.

- Tulevaisuutemme on sähköinen ja emme enää kehitä uuden sukupolven dieselmoottoria. Poistamme pelkän polttomoottorivaihtoehdon vaiheittain niin, että lataushybridi bensiinimoottorilla on siirtymävaihe matkalla täyssähköiseen autoiluun, sanoo Volvo Carsin pääjohtaja Håkan Samuelsson.

Viime kuussa Volvo Cars vahvisti sähköistämisstrategiansa ilmoittamalla, että se tavoittelee sähköautoilleen 50 prosentin osuutta yhtiön kokonaismyynnistä vuoteen 2025 mennessä. Ilmoitus tehtiin Beijing Auto Show 2018 -näyttelyn yhteydessä.


Mika Liinanotko Hiab Suomen myynti- ja huoltoyksikön johtajaksi

Mika Liinanotko on nimitetty 14.5.2018 alkaen Hiab Suomen myynti- ja huoltoyksikön johtajaksi. Liinanotko toimii Hiab Suomen edustajana Pohjois-Euroopan markkina-alueen johtoryhmässä. Aiemmin Liinanotko on toiminut erilaisissa myynnin johtotehtävissä Projectalla sekä Pemamekissa, ja hänellä on myös pitkä kokemus huoltoliiketoiminnan kehittämisestä Valmetilla/Metso Paperilla. Uudessa tehtävässään Liinanotko raportoi Hiabin Pohjois-Euroopan markkina-alueen johtajalle Stefan Karlssonille.