Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Autonominen Scania testeissä Australiassa

Scania testaa autonomista kuljetusjnärjestelmäänsä suolakaivoksessa Australiassa. Testiautona on itseajava Scania XT 8x4 jäteauto.

Alkuvaiheessa itseajavan auton kulkua varmistaa henkilö ohjaamossa tarkkailen auton suorituskykyä ja kulkua. Testin edetessä mukaan tulee useampia autonomisia Scanioita kehittämään autojen koneesta-koneeseen ja toiminnasta-toimintaan yhteispeliä.

- Kaivokset tarjoavat ihanteellisen testiympäristön autonomisille kuolrma-autoille ja niiden käytölle. Olemme ilolla seuranneet autonomisen Scaniamme selviytymistä testin alkuvaiheessa. Kokemuksilla joita täällä saadaan useammankin itsenäisesti toimivan auton yhteistyöstä ovat ratkaisevia, kun kehitämme autonomisia ratkaisuja muihin kuljetussovellutuksiin, Scania Miningin johtaja Björn Winblad sanoo.


Kasvava peurakanta vaatii huomiota liikenteessä

Koko Suomen valkohäntäpeurakanta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja jatkaa edelleen voimakasta kasvuaan. Vahvin peurakanta sijoittuu maan lounaisosiin. Kannan suuruus korreloi onnettomuustiheyden kanssa ja liikenteessä onkin entistä tärkeämpää varautua muiden hirvieläinten ohessa myös peuroihin.

Peuraonnettomuuksia tapahtuu ympäri vuorokauden, mikä eroaa jonkin verran hirvionnettomuuksien tyypillisistä ajankohdista. Peurat ruokailevat tavallisesti varhain aamulla ja uudestaan illalla, jolloin ruokailu jatkuu pitkään yöhön asti. Peurat liikkuvat ravintopaikalta toiselle useita kertoja vuorokaudessa, mikä lisää teiden ylitysten määrää.

Lue lisää: Kasvava peurakanta vaatii huomiota liikenteessä


Käytettyjen litiumparistojen virtanavat on teipattava!

Litiumparistojen oikosulusta voi syntyä pahoja tulipaloja, kun paristojen suojaamattomat päät joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Vastaavat palot voitaisiin välttää teippaamalla paristojen virtanavat ennen kierrätykseen viemistä.

– Litiumparistot ovat paristoista häijyimpiä. Niiden virtanavat ovat niin lähellä toisiaan, että ne reagoivat helposti osuessaan toisiin paristoihin. Siksi napojen teippaaminen on ehdottoman tärkeää, ja siitä muistutetaan myös paristonkeräyslaatikossa, Paristokierrätystä hoitavan tuottajayhteisö Recser Oy:n toimitusjohtaja Helena Castrén muistuttaa.

Lue lisää: Käytettyjen litiumparistojen virtanavat on teipattava!Uusi Traffic Management Finland vastaa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta

Vuoden 2019 alussa aloittaa toimintansa valtion liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group, jonka muodostavat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy (TMF) sekä sen liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt.

Traffic Management Finland on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Lue lisää: Uusi Traffic Management Finland vastaa kaikkien kulkumuotojen liikenteenohjauksesta


Liikennepalvelulain ensivaikutuksista

Liikennepalvelulain tavoitteena on tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta. Liikennepalvelulaki luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Laki tuli pääosin voimaan 1.7.2018.

Lue lisää: Liikennepalvelulain ensivaikutuksista


Kirsi Karlamaa uuden Traficomin pääjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt DI Kirsi Karlamaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi.

Liikenne- ja viestintävirastoon yhdistyvät Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja osa Liikennevirastosta. Uusi virasto yhdistää asiantuntijoiden osaamisen ja tuo aiempaa paremman kyvyn vastata toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja nopea teknologinen kehitys vaikuttavat myös liikenteeseen ja viestintään kohdistuviin vaatimuksiin.

Lue lisää: Kirsi Karlamaa uuden Traficomin pääjohtajaksi


Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) uudistetaan. Nyt voimassa oleva laki on tullut voimaan vuonna 1994. Lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, sillä toimintaympäristö ja olosuhteet ovat 25 vuodessa muuttuneet.

Uudistus parantaa liikenneturvallisuutta, vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan ja mahdollistaa liiketoimintaa. Uudistuksessa otetaan huomioon myös liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehitys.

Tavoitteena on laki, joka on selkeä ja turvaa jatkossakin korkean kuljetusten turvallisuustason. Tavoitteena on myös, että laista ei aiheudu alan yrityksille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Lue lisää: Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan


Bosch testaa Nesteen uusiutuvaa dieseliä

Bosch  kokeilee Nesteen uusiutuvaa dieseliä, jonka avulla ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 % dieseliin verrattuna.

- Uusiutuvista ja synteettisistä polttoaineista voi olla suurta hyötyä ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Niillä saadaan aikaan nopeita ympäristövaikutuksia, sillä olemassa olevia ajoneuvoja tai infrastruktuuria ei tarvitse uusia, vaan esimerkiksi nykyiset ajoneuvot ja huoltoasemat voivat jäädä käyttöön, sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner.

Bosch on tutkinut jo jonkin aikaa uusiutuvia ja synteettisiä polttoaineita. Yrityksen dieselmoottoreiden polttoainetta kuljettavia osia, kuten polttoainepumppuja ja -ruiskuja, on testattu perusteellisesti, ja ajoneuvovalmistajat voivat ottaa ne käyttöön uusiutuvien ja synteettisten polttoaineiden kanssa.

Lue lisää: Bosch testaa Nesteen uusiutuvaa dieseliä


Tekoälyllä tehoa liikennehäiriöiden tunnistamiseen

Liikennevirasto ja Tieto toteuttivat keväällä̈ 2018 kokeilun, jossa testattiin tekoälyn ja nousevan LiDAR-mittausteknologian käyttökelpoisuutta liikennevirtojen analysoinnissa. Sensorifuusioon perustuva kokeilu osoitti, että tekoälyn avulla voidaan analysoida liikennevirtaa ja tuottaa reaaliaikaista tietoa liikenneturvallisuuden tueksi ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Tavallisuudesta poikkeavat liikennetilanteet muodostavat merkittävän liikenneturvallisuusriskin. Tällä hetkellä liikennetilanteiden automaattinen valvonta perustuu vahvasti kameraperustaiseen videodataan ja kehittyneimmät ratkaisut kohdentuvat lähinnä tunneleiden turvallisuuden valvontaan. Tekoälyä ja sensoridataa yhdistäviä järjestelmiä ei käytetä vielä yleisesti tavallisuudesta poikkeavien liikennetilanteiden reaaliaikaiseen valvomiseen. Sensorifuusiota hyödyntävät ja automaattisesti tekoälyn avulla dataa analysoivat järjestelmät voivat jatkossa tuoda uusia mahdollisuuksia turvallisen tienpidon helpottamiseksi.

Lue lisää: Tekoälyllä tehoa liikennehäiriöiden tunnistamiseen


Taksi Helsingille yhteistyökumppani

Taksi Helsinki on tehnyt yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivan Länsi-Suomen Lähitaksi Osk:n taksivälityksen siirtymisestä Taksi Helsingin palvelukeskukseen. Taksi Helsingin ja Länsi-Suomen Lähitaksi Osk:n yhteistyösopimus sisältää matkaketju- sekä teknologiayhteistyötä ajovälityksen osalta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella taksitilaukset voi tehdä 1.2.2019 alkaen numerosta 0100 0700. Numero ohjautuu Taksi Helsingin palvelukeskukseen, josta taksitilaukset välitetään Varsinais-Suomeen sekä Satakuntaan.

Ensi vaiheessa palvelu ei kata koko aluetta, mutta kesäkuuhun 2019 mennessä numerosta 0100 0700 voi tilata taksin aina Turkua ja Poria myöten. Puhelinpalvelun lisäksi asiakkaat voivat kesästä alkaen tilata taksin Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa myös ilmaisella 0100 0700 -sovelluksella. 0100 0700 -sovellus on Taksi Helsinki -sovelluksen kevytversio, joka on kehitetty erityisesti valtakunnallisille toimijoille. 


Kevytautot tulevat sittenkin

Kevytautot tulevat jo ensi vuonna, uusi laki hyväksyttiin eduskunnassa. Laki astuu voimaan 1. marraskuuta 2019. Lain puolesta äänesti 167 ja vastaan 12 kansanedustajaa.

Kevytautojen kuljettaminen onnistuu AM-kortilla. Autojen maksiminopeus on 60 km/h ja niillä ei saa ajaa moottori- tai moottoriliikennetiellä. Kevytautoiksi voi muuttaa vain varsin uusia henkilöautoja. Auton tulisi olla 2014 jälkeen käyttöönotettu.


Volvo Lasvagnar sai uuden toimitusjohtajan

Volvo Lastvagnar yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Claes Nilsson menee eläkkeelle 1.1.2019. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Volvo Lastvagnarin Eurooppa-johtaja Roger Alm. Hänestä tulee samalla Volvon konsernijohdon jäsen. Alm tuli Volvo Lastvagnarin palvelukseen 1989. 

Sen jälkeen hän on ollut monessa huipputehtävässä, muun muassa vastuussa Volvo kuorma-autojen myynnistä Latinalaisessa Amerikassa ennen Eurooppa-johtajaksi tuloa.


Ensimmäinen Streetscooter Ruotsiin

Huhtikuussa 2018 perustettu start-up yritys Adayservice Göteborgissa saa käyttöönsä ensimmäisen sähkötoimisen Streetscooter kaappiauton Ruotsissa. Adayservice on erikoistunut kokoamaan ja kuljettamaan huonekaluja.

Lue lisää: Ensimmäinen Streetscooter Ruotsiin


Ruotsi lakkautta uunituoreen lentoveron

Ruotsin edellinen hallitus perusti demarien, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen voimin lentoveron viime kesänä. Vaikka Ruotsissa ei vieläkään ole vaalien jälkeen uutta hallitusta, on jo selvää, että maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien budjettiehdotuksen tultua hyväksytyksi, lentovero kuopataan 1.7.2019 vain vuoden vanhana.

Matkanjärjestäjät ja elinkeinoelämä vastustivat raivoisasti lentoveroa alusta alkaen. Vain puoli vuotta sen voimaan astumisesta tiedetään jo, että se lakkautetaan. Lakkautuspäätöksestä tullaan varmasti käymään kovaa köydenvetoa heti Linköpingissä pidettävästä vuotuisesta kuljetusalan suurtapahtumasta, Transportforum'sta lähtien 9-10.1.2019.


Poliisille uusia panssaroituja ajoneuvoja

Poliisihallitus on hankkimassa vuosien 2018-2019 aikana poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta panssaroituja Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvoja. Autot on hankittu Hansel-sopimustoimittaja Veho Oy:ltä puitesopimuksen mukaisena hankintana. Ajoneuvoja tullaan sijoittamaan Suomen kaikkiin yhteentoista poliisilaitokseen.

Kyseiset uudet ajoneuvot ovat kuorma-autoiksi rekisteröitäviä panssaroituja poliisiautoja. Autoissa on Poliisihallituksen mukaan Suomen poliisille riittävä suojaustaso. Autot ovat väritykseltään tummansinisiä ja niissä on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus.

Lue lisää: Poliisille uusia panssaroituja ajoneuvoja