Scania Syystalkoot

Uusi teiden hoidon urakkamalli

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ottavat käyttöön uuden teiden hoidon urakkamallin. Tarjouspyynnöt on julkaistu ja ensimmäisen kierroksen tarjoukset tulevat joulukuussa. Urakat käynnistyvät syksyllä 2019. Tavoitteena on, että maanteiden hoito tehostuu ja tarpeisiin voidaan reagoida aiempaa joustavammin. Laadun painoarvo urakoitsijoiden valinnassa kasvaa ja vuorovaikutus sekä yhteistyö lisääntyvät.

Liikenneviraston hankintastrategisissa linjauksissa korostetaan vahvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kustannusten- ja riskienhallintaa sekä kannustavia sopimusmalleja.

Kokonaishinnasta tavoitehintaan, maksetaan toteutuneen perusteella

Uudessa mallissa aiemmin alueurakoiden talvihoidossa käytetty kokonais- ja yksikköhinta korvautuvat urakan tavoitehinnalla. Pääurakoitsijan palkkio on sovittu urakkasopimuksessa ja tehdyt työt tilaaja maksaa urakoitsijalle työn toteuman mukaan. Urakan tavoitehinnan ylittyessä tilaaja maksaa 70 % ylittyneistä kustannuksista ja tavoitehinnan alittuessa pääurakoitsija saa 30% alituksen suuruudesta. Tässä uudessa mallissa kaikki urakassa syntyvät kustannukset ovat tilaajan nähtävissä eli noudatetaan ”Open Book” periaatetta.

Lue lisää: Uusi teiden hoidon urakkamalli


Alusturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ajantasaistetaan

Matkustaja-alusten turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan ja kevennetään. Hallitus esittää muutoksia lakeihin, jotka on annettu aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista sekä alusturvallisuuden valvonnasta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 18. lokakuuta 2018.

Esityksillä on tarkoitus toimeenpanna EU:n matkustaja-alusturvallisuutta koskevien direktiivien edellyttämät lakimuutokset. Direktiivien muuttamisen tavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää sääntelyä, vähentää hallinnollista taakkaa sekä varmistaa sääntelyn oikeasuhtaisuus.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräiden alustyyppien katsastuksen uudistamista, talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungonkatsastuksesta osittain luopumista sekä lainsäädännön täydentämistä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevilla säännöksillä.

Lue lisää: Alusturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ajantasaistetaan


Tamlansille VW:n korkeimman tason kumppanisertifikaatti

Maailman toiseksi suurin autovalmistaja ja kuudenneksi suurin yritys (2017) Volkswagen myönsi Premium Partner -kumppanisertifikaatin Tamlans Oy:lle hyötyajoneuvoihin ja henkilöautoihin vuorovuosin keskittyvillä IAA-messuilla (International Auto Austellung), Saksassa, 20. syyskuuta 2018. Tamlans valmistaa ja varustelee Tampereella tilatakseja, ambulansseja ja pelastusyksiköitä viranomaiskäyttöön ja henkilökuljetustarpeisiin. Sertifikaatti avaa Tamlansille ovia hyötyajoneuvojen maailmanluokan tuotekehityksen ja myyntiyhteistyön verkostoihin.

Volkswagenin tehdas myöntää Premium Partner -sertifikaatteja tarkoin valikoiduille yhteistyökumppaneille, jotka tuovat lisäarvoa Volkswagen Ag:n omille tuotteille. Sertifikaatin saanut yritys on käynyt läpi tiukan omavalvontaa ja ulkoista auditointia sisältävän prosessin, jossa tarkastellaan laajasti yrityksen koko toiminnan laatua. Prosesseihin paneudutaan aina tarjous- ja tilausprosesseista tuotteiden takaisinkutsuun ja seurantaan asti. Laadunarviointi on yksityiskohtaisempi kuin Tamlansilla jo hallussa olleessa ISO 9001 -sertifikaatissa.

Premium Partner- sertifikaatti myönnetään vain yrityksille, joilla on vahva kasvupotentiaali kansainvälisillä markkinoilla. Tamlansin noin 10 miljoonan euron liikevaihdosta puolet tulee viennistä Ruotsiin, Norjaan, Tšekkiin, Saksaan, Sveitsiin, Englantiin ja Meksikoon. Kotimaassa työ painottuu yhteistyömerkkien ajoneuvoihin rakennettaviin tilatakseihin ja koulubusseihin ja kansainvälisillä markkinoilla yksikköhinnaltaan korkeampiin pelastusajoneuvoihin.

Lue lisää: Tamlansille VW:n korkeimman tason kumppanisertifikaattiKaha: GearTronic II helpottaa automaattivaihteistojen öljynvaihtoa

GearTronic II, on täysautomaattinen automaattivaihteistojen öljynvaihto- ja huuhtelulaite. GearTronic II sopii käytettäväksi kteistoihinaikkiin muunninvaihteistoihin, portaattomiin automaattivaihteistoihin ja kaksoiskytkinvaihteistoihin.

GearTronic II mahdollistaa vaihteistoöljyn vaihdon ja huuhtelun jäähdyttimen liittimistä tai mittatikun putkesta. Laite on varustettu kätevällä tietokannalla, josta valitset automerkin, -mallin ja vaihteiston tiedot. Tämän jälkeen laite kertoo kyseisen vaihteiston öljyntäyttömäärän ja vaihteistoöljyn laadun. Tämä ominaisuus estää inhimillisiä erehdyksiä ja niistä koituvia kalliita reklamaatioita. Kun olet täyttänyt vaihteiston tiedot, GearTronicin käyttäjäystävällinen, selkeä näyttö opastaa yksityiskohtaisesti läpi kaikkien työvaiheiden.

GearTronicin puhdistustoiminnossa vaihteiston puhdistusaine lisätään vanhan vaihteistoöljyn sekaan ja sekoitus pyörii vaihteistossa noin 10 minuutin ajan. Kun puhdistus on valmis, vanha öljy työnnetään pois vaihteistosta tuoreella öljyllä. Uutta öljyä viedään vaihteiston läpi 3-4 litraa enemmän kuin vaihteiston oikea öljyntäyttömäärä on, eli vaihteistoa huuhdellaan uudella öljyllä. Näin varmistetaan, että vanha öljy, pesuaine ja epäpuhtaudet tulevat ulos vaihteistosta.

Lue lisää: Kaha: GearTronic II helpottaa automaattivaihteistojen öljynvaihtoa


Uutuuskirjassa keräilijöiden harvinaisuuksia

elaintarhan-ajot-1963Uutuuskirja Ratojen ja rallien valiot esittelee Suomen kuuluisimpia säilyneitä ja entisöityjä kilpa-autoja S. P. J. Keinäsen vuoden 1933 Chrysleristä Keke Rosbergin ensimmäiseen formulaan ja Timo Mäkisen viimeiseen Miniin.

Suomen maineikkailla kilparadoilla ja rallien pikataipaleilla on kaasutellut toinen toistaan näyttävämpiä kilpa-autoja. Nämä autoklassikot ovat olleet muotoilultaan ja tekniikaltaan aikansa valioita ja hivelleet niin kuljettajansa vauhdinkaipuuta kuin katsojan silmää. Ratojen ja rallien valiot esittelee lähes 40 autoklassikkoa 1930-luvun a lkupuolelta 1970-luvun loppuun. Teoksen upeat valokuvat on ottanut Kimmo Taskinen.

Varsinaisten autoesittelyjen lisäksi kirjassa käsitellään tärkeimpiä suomalaisia kilparatoja ja -tapahtumia. Kirja on samalla upea katsaus suomalaisen auto-urheilun historiaan – se kertaa niin Eläintarhan ajot ja Jyväskylän MM-rallin kuin Keimolan ja Ahveniston ratojen parhaat päivät sekä kohtalonhetket.

”Onnettomuus tapahtui juuri niin yllättävästi ja arvaamatta kuin vain autourheilussa voi käydä. Vuoden 1963 Eläintarhan ajojen päälähdön Formula Juniorit olivat hetkeä aikaisemmin kiihdyttäneet matkaan. - - 19-vuotiaan Attenbergin pää jäi todennäköisesti ohjaamon reunan ja radan väliin. Auttajien saapuessa paikalle mitään ei ollut tehtävissä. Lähtö jäi ajamatta, ja onnettomuus merkitsi myös Suomen kuuluisimman ja suosituimman rata-autokilpailun loppua. Viimeistä kilpailua oli seurannut runsaat 56 000 katsojaa.”

”Kilpa-autoissa on kyse paljon muustakin kuin autoista ja moottoreista: ajoneuvohistoriasta, urheiluhistoriasta, kilpailijoiden elämäntavasta ja Suomen kansan suuresta kiinnostuksesta – toisinaan melkein kansanvaelluksesta.”

Lue lisää: Uutuuskirjassa keräilijöiden harvinaisuuksia


Tavaraliikenne tasaantumassa

- Tavaraliikenteessä vuodesta 2018 on tulossa Helsingin satamalle ennätyksellinen, vaikka kovin kasvu onkin taittunut vuoden kuluessa, Ville Haapasaari, Helsingin Sataman toimitusjohtaja kertoo.

Tammi–syyskuussa Helsingin Sataman kautta kuljetettiin rahtia yhteensä 11,4 miljoonaa tonnia (+10,4 %). Tuontia siitä oli 5,4 miljoonaa tonnia (+3,1 %) ja vientiä 5,9 miljoonaa tonnia (+18,0 %).

Konteissa liikuteltavan tavaramäärän kasvu on hidastunut alkuvuoden kiivaasta tahdista. Syyskuuhun mennessä konttiyksikköinä kulki 282 000 TEU*ta tavaraa (+3,6 %). Tonneina määrä oli 3,1 miljoonaa (+5,7 %).

Kuorma-autoilla ja perävaunuilla kulkevien yksiköiden määrä tammi – syyskuussa oli lähes 456 000 (+4,3 %). Tonneja raskas liikenne kuljetti 5,8 miljoonaa (+2,5 %).

Lue lisää: Tavaraliikenne tasaantumassa


Trafi: Vastuullisuus on kuljetusyrityksen kilpailuvaltti ja laadun tae

Yhä useampi kuluttaja ja tuotteen tai palvelun tilaajayritys haluaa tietää, mitä löytyy hintalapun takaa. Vastuullisille palvelun tuottajilla puolestaan on tärkeää kyetä osoittamaan toimintansa vastuullisuus. Trafi on vastannut kysyntään kehittämällä tieliikenteen kuljetusyrityksille soveltuvan vastuullisuusmallin. Sen avulla kuljetuspalvelujen tilaaja saa vertailukelpoista tietoa kuljetusyritysten toiminnasta ja kuljetusyritys voi puolestaan osoittaa asiakkailleen toimivansa vastuullisesti ja saada näin kilpailuetua suhteessa muihin yrityksiin. 

Vastuulliselta kuljetusyritykseltä on turvallista ostaa, koska sen lisäksi että se hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa, se kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmat huomioiden. Se edellyttää näitä asioita myös alihankkijoiltaan. 

Lue lisää: Trafi: Vastuullisuus on kuljetusyrityksen kilpailuvaltti ja laadun tae


LVM: Yksityisteitä koskevasta asetusluonnoksesta pyydetään lausuntoja

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. Asetusluonnos koskee erityisesti yksityistien rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettäviä valtionavustuksia. Lausuntoja asetusluonnoksesta pyydetään 9.11.2018 mennessä.

Uusi asetus korvaisi nyt voimassa olevan asetuksen yksityisistä teistä, joka kumoutuu uuden yksityistielain (560/2018) tullessa voimaan 1.1.2019. Asetus täydentäisi yksityistielakia, ja siinä säädettäisiin tarkemmin yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista. Kun valtionavustusta myönnetään, ensisijalla olisivat yksityisteiden parannushankkeet ja pysyvää asutusta palvelevat lauttapaikat. Erityiskohteiden kuten lauttapaikkojen avustamiseen liittyen säädettäisiin myös avustuksen enimmäismäärästä.

Lisäksi asetuksella säädettäisiin yksityistierekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän ilmoitusvelvollisuuksista, millä pyritään varmistamaan yksityisteitä koskevan tiedon ajantasaisuus. Asetusluonnoksen mukaan tiekunnan toimielimen tulisi tehdä muutosilmoitukset yksityistierekisteriin Maanmittauslaitokselle. Kunnan puolestaan olisi ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityistie tai yksityistien tienosa lakkaa.

Lue lisää: LVM: Yksityisteitä koskevasta asetusluonnoksesta pyydetään lausuntoja


Neste: Jäähdytinnestepakkauksia selvennetty

Autonmoottoreiden kehitystyön ja automerkkien kasvavien erityistarpeiden myötä myös jäähdytinnesteiltä vaaditaan entistä enemmän. Kasvava ja laaja tuotevalikoima edellyttää myös loppukäyttäjiltä yhä enemmän ymmärrystä siitä, millainen jäähdytinneste juuri hänen autoonsa parhaiten sopii. Valintaa helpottaakseen Neste on uudistanut jäähdytinnesteidensä pakkaukset sekä selkeyttänyt niiden etikettejä.

- Markkinat kehittyvät jatkuvasti monimutkaisemmiksi ja yhä useampi automerkki ja -malli kaipaavat juuri niille tarkoitetun jäähdytinnesteen. Ei siis ole olemassa yhtä jäähdytinnestettä joka sopisi kaikkiin autoihin. Ohjekirja on kuskin paras kaveri jäähdytinnesteen valinnassa, mutta myös pakkausten ulkoasulla ja väreillä voidaan helpottaa tuotteen valintaa, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen.

- Jäähdytinnesteille ei esimerkiksi ole olemassa yleismaailmallista värikarttaa siitä, mitä värejä eri tyyppisissä jäähdytinnesteissä käytetään. Autoilijan voi siis olla vaikea tehdä valintaa jäähdytinnesteitä vertaillessaan. Pakkauksia kehittäessämme halusimme kiinnittää myös tähän huomiota: uusissa pakkauksissamme etiketin ja nesteen väri vastaavat aina toisiaan. Lisäksi tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä eli suorituskykyluokitus on nyt painettu etikettiin mahdollisimman näkyvästi. Tuotteen tärkeimmät hyväksynnät löytyvät etuetiketistä skannattavan QR-koodin kera. Sen kautta pääsee omalla älypuhelimella suoraan ja nopeasti käsiksi tuotteen selosteeseen, Hyötyläinen jatkaa.

Lue lisää: Neste: Jäähdytinnestepakkauksia selvennetty


Taksi Helsinki uudistaa hinnoittelumalliaan

Taksi Helsinki ottaa maanantaina 22. lokakuuta alkaen käyttöön uuden hinnoittelumallin. Uusi hinnoittelu tuo edullisemmat hinnat kuluttajille erityisesti hiljaisina aikoina sekä lyhyillä matkoilla, minkä uskotaan lisäävän taksien kysyntää. Hinnoittelua optimoidaan myös siten, että matkan hinta lasketaan aina lähtömaksuun sekä matkan kestoon ja kilometrimäärään perustuen. Näin ollen hinnoittelusta saadaan reilumpaa sekä asiakkaalle että autoilijalle.

Uuden hinnoittelumallin näkyvin muutos on Taksi Helsingin kiinteä ja huomattavasti edullisempi lähtömaksu. Uusi lähtömaksu on 1-4 hengen kyydeissä ajankohdasta riippumatta 3,90 euroa. Aikaisemmin aloitusmaksu muuttui ajankohdan mukaan, ollen kalleimmillaan jopa 9,00 euroa.

Edullisemmilla hinnoilla halutaan lisätä kysyntää hiljaisina tunteina, jolloin lyhyet matkat voivat olla jopa 30 prosenttia edullisempia pienemmän lähtömaksun takia. Uusi hinnoittelu on voimassa käytettäessä Taksi Helsingin tilauskanavia.


Vähälälle ensimmäinen Ivecon kolmiakselinen LNG-rekkaveturi Suomessa

Gasumin kanssa yhteistyötä tekevä Vähälä Yhtiöt ottaa vuodenvaihteessa käyttöönsä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan raskaan 26 tonnin rekkaveturin. Kahdeksanakselinen, Ivecon vetämä puoliperävaunuyhdistelmä liikennöi tammikuusta 2019 lähtien Jyväskylän ja Helsingin välisessä runkoliikenteessä. Se tuottaa vuosittain 50 tonnin CO2-päästövähenemän vuodessa vastaavaan, dieselkäyttöiseen rekkaveturiin verrattuna.

Lue lisää: Vähälälle ensimmäinen Ivecon kolmiakselinen LNG-rekkaveturi Suomessa


Uudet polttoainemerkinnät käyttöön uusissa autoissa

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan EU:ssa on otettu käyttöön yhtenäiset liikennepolttoaineiden merkinnät. Polttoainemerkintöjä edellytetään tästä päivästä alkaen polttoaineen jakelupumpuissa sekä uusien käyttöönotettavien ajoneuvojen polttoainetankkien luukuissa. Merkinnät otetaan käyttöön kaikissa EU-maissa sekä Norjassa, Sveitsissä, Islannissa, Liechtensteinissa, Makedoniassa, Serbiassa ja Turkissa.

Merkinnät löytyvät uusien ajoneuvojen polttoaineen täyttöaukon luukusta ja ajoneuvon käyttöohjekirjasta tai sähköisestä käsikirjasta. Merkintästandardi koskee kaikkia tieliikenteessä käytettäviä polttomoottori- ja hybridiautoja, jotka otetaan käyttöön 11.10.2018 jälkeen. Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen lisäksi merkinnät tulevat myös muun muassa mopoihin ja moottoripyöriin. Osa valmistajista on alkanut käyttää merkintöjä uusissa autoissaan jo aiemmin tänä vuonna.

Merkinnät tehdään autoihin jo tehtaalla. Ajoneuvojen valmistajat eivät suosittele merkintöjen lisäämistä jälkikäteen vanhempiin jo käytössä oleviin autoihin. Kuluttaja voi vanhemmissa autoissa aina varmistaa polttoaineen soveltuvuuden ohjekirjasta tai auton maahantuojalta.

Lue lisää: Uudet polttoainemerkinnät käyttöön uusissa autoissa


Komatsu suunnittelee metsäkonetehdasta Uumajan lähelle

Komatsu Forest on julkistanut suunnitelmiaan uuden metsäkonetehtaan rakentamiseksi. Jo hiljan on tullut tietoon Komatsu Forestin aikomus hankkia maa-alue Uumajan länsipuolelta Klockarbäckenin alueelta, muutaman kilometrin päästä Uumajan keskustasta, Sinisen tien varrelta. Uuden tehtaan myötä tavoitteena on suunnitella ja rakentaa tuotantomiljöö, jossa ihmisten viihtyisä, turvallinen työympäristö, ergonomia ja korkea teknologia antavat parhaat mahdollisuudet hyvän laadun tuottamiseen.

Myös ympäristöä ajatellen tavoitteet on asetettu korkealle. Se on mahdollista nyt, kun kaiken voi suunnitella alusta alkaen: tuotanto Uumajan uudella tehtaalla on CO2-neutraaali. Tiedotteessa todetaan tämän ison investoinnin vahvistavan Uumajan seutua metsäteknologian keskuksena Ruotsissa. On luonnollista, että tämän mittaluokan hankkeessa odotetaan myös yhteiskunnan mukanaoloa: yhteyksien rakentamista läntiseen ohitustiehen ja Pohjanlahden rannan nopeaan rataan (Botniabana).


Hallitus esittää mobiiliajokortin käyttöönottoa

Hallitus esittää, että ajo-oikeus voitaisiin liikennevalvonnassa osoittaa myös sähköisesti ns. mobiiliajokortilla. Sähköinen sovellus olisi vapaaehtoinen ja maksuton lisäpalvelu perinteisen ajokortin rinnalla.

Hallitus esitti ajokorttilain muuttamista 11.10.2018.

- Mobiiliajokortti on yksi käytännön esimerkki siitä, mitä digitalisaatio mahdollistaa liikenteen alalla. Mobiiliajokortti on uusi vaihtoehto ajo-oikeuden osoittamiseen liikennevalvonnassa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Mobiiliajokortin käyttöönoton selvittäminen oli yksi hallituksen kevään kehysriihessä sopimista uusista norminpurkuhankkeista. Mobiiliajokortti on osa Liikenteen turvallisuusviraston laajempaa Autoilija-sovellusta.

Lisäksi esitetään, että Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin Manner-Suomessa ajamiseen enintään yhden vuoden ajan maahantulosta. Ajokortin kelpoisuudesta riippuen voisi kuljettaa moottoripyörää ja B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja. Ajokortin vaihtaminen suomalaiseen edellyttäisi vastaavan kuljettajantutkinnon suorittamista.

Molemmat ehdotetut muutokset koskevat Manner-Suomea. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2019.


Neste K Idänpää Hämeenlinnassa on Suomen paras Neste K -liikenneasema

Vuoden 2018 parhaaksi Neste K -liikenneasemaksi on valittu Neste K Idänpää Hämeenlinnassa kauppiaanaan Paula Nikkanen. Palkinnon perusteina olivat onnistuminen asiakastyytyväisyydessä, myynnin kehityksessä sekä erinomainen menestys liiketoiminnan muutoksessa.

Paras Neste K ‑liikenneaseman tunnustus ja kunniamaininnat julkistettiin Hämeenlinnan hotelli Aulangossa pidetyssä palkintogaalassa tiistai-iltana 9.10. Mukana tilaisuudessa olivat lähes kaikki Neste K ‑kauppiaat eri puolilta Suomea.

Neste K Idänpään palkintoperusteina oli muun muassa se, että se oli yksi alkuvuoden parhaimmista myynnin kehittäjistä, jossa myös korkea keskiostos. Asiakastyytyväisyys on asemalla selkeästi yli ketjun keskiarvon ja kehittynyt erittäin hyvin viimeisen vuoden aikana Tämän lisäksi Neste K Idänpään asemakohtainen liikeidea on poikkeuksellisen hyvä ja asemalla toteutettu liiketoimintauudistus on onnistunut hienosti.

Lue lisää: Neste K Idänpää Hämeenlinnassa on Suomen paras Neste K -liikenneasema