Suomi heittopussina päästörajoja koskevassa edunvalvonnassa

Suomi hyväksyi vuosi sitten lähes kritiikittä EU:n sille asettamat hurjat päästövähennystavoitteet. Nyt keinojen selvittäminen on osoittautunut vaikeaksi, kun on alkanut selvitä tavoitteiden haastavuus ja kalleus.

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän työ liikenteen päästövähennyskeinojen löytämiseksi on osoittautunut odotetun haastavaksi. Ongelman juuret ovat EU:n Suomelle vuonna 2016 asettamissa päästövähennystavoitteissa, jotka yllättivät virkamiehet ja hallituksen. Euroopan komissio asetti tavoitteet siitä kuinka paljon kunkin EU-maan tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonepäästöjään vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähennystarve vaihteli 0-40 % välillä. Siinä missä Suomelle asetettiin 39 %:n vähennystavoite, esimerkiksi Puolan ja Kroatian vähennystarpeeksi komissio asetti seitsemän prosenttia. Suomessa suurin päästökaupan ulkopuolisten päästöjen aiheuttaja on liikenne (39 %).

”Vaikuttaa siltä, että Suomen kansalaisten puolesta päästövähennyksiä valmistelleet viranomaiset ja poliitikot eivät ole olleet asioista riittävästi perillä ja he hyväksyivät EU:n antamat tavoitteet liian helposti. Nyt tämä maksaa kansantaloudelle kohtuuttoman paljon ja tuntuu jokaisen elämässä ja kukkarossa. Suomalaisten edunvalvonta petti pahan kerran, kuten kävi aikaisemmin meriliikenteen rikkidirektiiviin kohdalla”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Suomen kansalliset erityispiirteet eli ohuet liikennevirrat, harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa, ankarat sääolosuhteet ja lähtötilanteena vanha autokanta jäivät huomiotta. Perinteiset suuret autoteollisuusmaat jyräsivät päästöpolitiikassa Suomen mennen tullen, vaikka juuri meidän olosuhteissa koko EU:n aluetta ajatellen oman henkilöauton käyttö on kaikkein perustelluinta. Meillä myös korvaavan liikenteen sekä uusien käyttövoimien käyttöönotto on kalleinta ja hankalinta.

Työryhmän työstä on valunut vähitellen tietoa julkisuuteen. Helsingin Sanomat kirjoitti 19.8, että yksi työryhmän pohtima vaihtoehto olisi autonomistajien kannustaminen autojen moottorien vaihtamiseen vähäpäästöisempiin ajoneuvoveroporkkanalla. Ajatus kuulostaa teknistaloudellisesti järjettömältä. Tämän lisäksi, mikäli auto on kerran hyväksytty liikenteeseen, sen käyttöön puuttuminen rikkoo perustuslaillista omaisuudensuojaa. Näin ollen verotuksella painostaminen tai pakottaminen ei ole hyväksytty keino. Jos puolestaan tavoitteena on ulkomaisen autoteollisuuden mahdollisten huijausten korjaaminen, niin vielä vähemmän on järkeä lähteä tekemään korjauksia verotuksellisin keinoin. Autonomistajat ovat täysin osattomia syntyneeseen tilanteeseen, jossa eurooppalaisten viranomaisten tuotevalvonta on pettänyt. Suomessa näitä viranomaisia ovat Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö.

Erityisen vaikeaksi asian näyttävää tekevän poliittisessa päätöksenteossa se, että ilmeisesti vasta nyt on ymmärretty miten kalliiksi EU:n vaatimusten täyttäminen kaikkine heijastusvaikutuksineen tulee suomalaisille.


Hollanti: Calais´n väkivaltaisuudet lopetettava. EU:n varmistettava kuorma-autoliikenteen turvallisuus!

Hollannin kuorma-autonkuljettajat ja kuljetusyrittäjät vaativat Ranskan viranomaisilta tiukempia otteita Ranskan Calais´iin majoittuneiden, Englantiin pyrkivien pakolaisten kuorma-autoihin ja kuljettajiin kohdistamien väkivaltaisuuksien suitsemiseksi.

Hollannin EU-meppi Dennis de Jong on ottanut asian esille EU-parlamentissa ja vaatii EU:lta voimakkaita toimenpiteitä koko EU:n kuorma-autoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

- Koemme laittomien siirtolaisten ja rikollisjoukkojen kasvavaa väkivaltaa Euroopan moottoriteillä tavaraliikennettä kohtaan. Kuljettajat jätetään häpeällisellä tavalla oman onnensa nojaan. Väkivaltaisuudet ovat jo johtaneet kuolemantapauksiin ja loukkaantumisiin. Tällaisen menon on loputtava, de Jong vaatii.

- Tilanteen korjaaminen vaatii lisää turvallisia pysäköintialueita ja tehostettua poliisivalvontaa, de Jong toteaa.

Hollantilaisten vetoomus on lyhyessä ajassa keränny tyli 6200 allekirjoitusta netissä.


Saksan Posti: Streetscooterin seuraajaksi iso Ford Streetscooter

Saksan Posti aloittama, omiin tarpeisiin tarkoitettu kevyen sähkö-jakeluauton sarjavalmistus kasvoi räjähdysmäisesti aina vientituotteeksi asti. Nyt Saksan Posti, odotamattoman menestyksen innoittamana, kasvaa autotehtaana uudella isolla Streetscooterilla. Se valmistetaan Aachenin kaupungissa Ford Transitin pohjalle DHL:n suunnittelemalla umpikaapilla ja avolavalla ja tehdään sähköautoksi jo koetellulla akku- ja sähkömoottorivarustuksella.

Ensimmäisen 150 Ford Streetscooterin esisarjan valmistus toteutuu vielä tänä vuonna. Vuoden 2018 loppuun mennessä tarkoituksena on tuottaa 2500 Ford Streetscooteria.

Jos käy kuten edeltäjälle, kevyelle Streetscooterille, Ford Streetcooteria tehdään vuonna 2018 yli 5000 kappaletta.Ruotsi: Kohtaamisvapaat tiet turvallisia - kuluvat nopeammin

Ruotsin tie- ja kuljetusinstituutti VTI on verrannut sellaisia teitä, joilla ei ole kohtaavaa liikennettä, sellaisiin joilla on  kohtaavaa liikennettä.

- Osoittautuu että pyöräurien syvyys kasvaa jopa 60% enemmän kohtaamisvapailla teillä verrattuna ajoteillä joilla on kohtaavaa liikennettä. Syynä pidämme kuormituksen keskittymistä samoille pyöräurille kohtaamisvapailla tieosuuksilla, VTI:n tutkijainsinööri Terence McGarvey sanoo.

- Kulumisen estäminen edellyttää parempaa tierakennetta, leveämpää tietä joka sallii sivuliikettä ajoradalla, ja vahvempaa päällystemateriaalia, McGarvey sanoo.

(Transportnet.se)


Continental keksimään pyörää uudestaan

Conti esitteleen tulevassa Frankfurtin IAA autonäyttelyssä uuden pyörän sähköautoille. Pyörä koostuu vanneosasta, siihen kiinnitettävästä aluminista valmistetusta keskiöstä, alumini-jarrulevystä ja kytkennästä vetoakseliin.

Alu-keskiöllä ja isolla jarrulevyllä saadaan massaltaan poikkeuksellisen kevyt pyörä moottorin väännettäväksi. Jarrulevyn erikoisuus on sen sisäpuolelta levyyn tarttuvat jarrtupalat, jotka mahdollistavat mahtavan suurien jarrulevyjen käytön. Conti kehuu jarruja huipputehokkaiksi ja levyjä kulumattomiksi.

Ovatko jarrut vihdoin kokonaan sähkötoimiset - ilman jarrunestejärjestelmän vaatimia nesteitä ja putkistoja - sitä Conti ei ole paljastanut.

 


Saksa: Hälytyskapelli karkoittamaan varkaita

Andreas Giessler Bremerhafenissa on kehittänyt kapelliperävaunuihin erikoispressupeitteen, joka laukaisee kovaäänisen hälytyksen jos pressupeitteen kimppuun käydään teräaseella. Giessler on perustanut yrityksen hälytyspressujen valmistusta varten.

Kuorma-autokuljetuksille Saksassa syntyy vuosittain 300 mjiljoonan euron lasku rahtivarkaista. Giessler on nopeassa tahdissa saanut parikymmentä asiakasta Dubaita ja Itävaltaa myöten.

Teknisesti on mahdollista varustaa hälytinratkaisu myös lähettimellä, joka ilmoittaa pressukatteen vahingoittamisesta omistajalle ja vaikkapa poliisille netin välityksellä


Norjassa haaveillaan lentämisestä metsän voimalla

Norjan lentokenttiä hallinnoiva Avinor on selvittänyt tapoja vähentää ilmailun tuottamia kasvihuonepäästöjä. Uusien teknologioiden käyttöönotto on yksi keinoista, mutta kasvihuonekaasujen vähentämisessä norjalaiset katsovat myös mahdollisuutta korvata fossiilista polttoainetta vähemmän ympäristöä kuormittavilla biopolttoaineilla. Konsulttiyhtiö Rambollin raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia Avinorin lentokentillä käytettävästä lentopolttoaineesta voisi olla biopolttoainetta, joka tehdään norjalaisesta metsäjätteestä.

Biopolttoaineiden valmistuksen volyymit ovat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti pieniä, mikä näkyy niiden korkeassa hinnassa. Raportin mukaan 30 prosentin tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittaisiinkin tukea julkisilta tahoilta.


Goodyearilta liikkumisvarmuutta parantava ratkaisu SealTech

SealTech on Goodyearin uusi liikkumisvarmuutta parantava ratkaisu, joka perustuu vulkanoinnin jälkeiseen tiivisteteknologiaan. SealTech tukkii renkaan pinnassa olevat reiät, joiden halkaisija on enintään 5 mm.

Volkswagen on hyväksynyt SealTech-teknologiaa käyttävän UHP-luokan Eagle F1 Asymmetric 3 -renkaan alkuperäisvarusteeksi uuteen Arteon-malliinsa.


Saksa: Johdinkuorma-autoja moottoritielle

Moottoritie 5:llä Hessenin liittovaltiossa aletaan vuoden 2018 loppupuolella liikennöidä johdinkuorma-autoilla koeluontoisesti. Osia moottoritiestä varustetaan silloin johdinlangoilla.Siemens rakentaa sähkölangat 10 km:n mittaiselle moottoritieosuudelle Frankfurtin lentokentän ja Darmstadtin välillä.

Akkusähköstä poiketen johdinsähkö tarjoaa mahdollisuuden liikennöidä pitkiä matkoja. Johdinsähköosuuksien välejä kuorma-auto voi kulkea hybridimoottorilla. Tavoitteena on hallita kasvavaa liikennettä raskaskuorma-autoilla kasvattamatta ympäristörasitusta. Siemensin mukaan energiatehokkuus johdinjärjestelmällä on kaksinkertainen polttomoottrilla ajoon verrattuna. Se tarkoittaa energiatarpeen puolittumista ja vahingollisten päästöjen merkittävää vähennystä.

Johdinkuorma-autoille on koeosuuksia pääteillä jo sekä Ruotsissa että USA:n Kaliforniassa. Scania on johdinkuorma-autokehityksen johtava tekijä.


Liikenne pysähtelee Laitaatsalmen uuden sillan valutöiden takia

Savonlinnassa Valtatie 14 Laitaatsalmen -hankkeeseen liittyvät sillan betonivalutyöt alkavat maanantaina 21.8. klo 06.00 ja päättyvät alustavan aikataulun mukaan lauantaina 26.8. Tielläliikkujia pyydetään välttämään tarpeetonta liikennöintiä tietyömaan läheisyydessä valutöiden aikana.

Tulevat valutyöt ja betonin pumppaus pyritään tekemään pääosin ajoradan ja kevyen liikenteen väylän ulkopuolella. Töiden sujuvoittamiseksi liikennettä joudutaan kuitenkin ajoittain pysäyttämään. Vesiliikennettä ei rajoiteta.

Työmaa-alueella henkilöautoliikenteen käytössä on kaksi kaistaa. Raskaat ajoneuvot päästetään Laitaatsalmen vanhan sillan yli yksi kerrallaan sillan kantavuuden vuoksi. Kevyt liikenne ohjataan betonointipaikan ohi ja liikenteenohjaajat turvaavat sujuvaa liikennettä.

Betonimassaa toimitetaan valua varten noin 8 kuorma-autolastia tunnissa. Massan toimitusnopeus on noin 40-50 m3/h, ja kokonaisbetonimäärä noin 5000 m3.


Atk 6/17: Sähköauto - ilmastohirviö bensa-autoon verrattuna

Tuleva Auto, tekniikka ja kuljetus 6/17 kertoo Ruotsin Ympäristöinstituutti IVL:n tutkimustietoon ja suomalaiseen ympäristöteknologian tohtorin laskelmaan perustaen, että täyssähköauton litium-akkupaketin valmistaminen yksin tuottaa yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin samankokoisen bensa-auton valmistus ja ajo 100 000 kilometriä.

Atk 6/17 ilmestyy 31.8.2017. Se kertoo asiasta lisää.


DAF-myynti uuteen autotaloon Seinäjoella

DAF-myynti on saamassa entistä vankemman jalansijan Pohjanmaalla, kun OP-Truck/MS-Truck avaa uuden raskaan kaluston autotalon Seinäjoelle syksyllä. OP-Truckin ja MS-Truckin kaikki palvelut kattava autotalo tulee sijaitsemaan Roveksen teollisuusalueella Seinäjoen itäpuolella.


VW sähköautot: Litium-kaivoksen osto ajankohtaiseksi?

VW on ilmoittanut tavoittelevansa täyssähköautoille jopa 25% osuutta omassa henkilöautotuotannossaan. Sähköautojen yleistymisen myötä arvoidaan litium-tarpeen kolminkertaistuvan maailmassa siihen mennessä.

VW pyrkii varmistamaan kaikin tavoin perusosaamisensa ja raaka-ainesaantinsa kenno- ja akkuvalmistuksessa ja sähköautotuotannossa tulevaisuudessa. Litiumin riittävyyden osalta ollaan tekemässä pitkäaikaisia toimitussopimuksia litium-tuottajien kanssa ympäri maailmaa Argentiinaa myöten ja samalla varmistamassa litium-saannin kaikin mahdollisin keinoin.

VW kuten myös Daimler ovat perustamassa omaa akkutehdasta. Samalla kuitenkin Nissan on juuri luopunut omasta akkuvalmistuksesta.

(Vogel)

 


Vt 5:n parannustyöt alkavat huhtikuussa 2018

Valtatie 5:n parantaminen Mikkelin ja Juvan välillä etenee. Hankkeen ensimmäinen vaihe, suunnittele ja toteuta (ST) -urakkana tehtävä Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus on edennyt urakkatarjouslaskentavaiheeseen. ST-urakan osallistumishakemus- ja tarjouslaskentavaihe alkavat ensi viikon lopussa. Urakoitsijan valinta saadaan tehtyä jouluun mennessä. Syksyllä 2017 aloitetaan hankeosuudella sähkölinjojen muutostyöt ja puuston poisto. Rakentamistyöt käynnistyvät huhtikuussa 2018. Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta.

Lue lisää: Vt 5:n parannustyöt alkavat huhtikuussa 2018


Sveitsin Postille jälleen avopostibussi

Sveitsin Posti palasi "juurilleen" ostamalla käyttöönsä Caleche Europen Sprinterin pohjalle tehdyn avopikkubussin. 41 vuotta on kulunut siitä kun Sveitsin Postilla viimeksi oli avopostibussi 1971.

Uudessa cabriolet postibussissa on tilaa 20 matkustajalle, jääkapille ja runsaalle matkavarustukselle. Auto asetetaan liikenteeseern Graubundenin kantoonissa. Auto on vuokrattavissa ryhmämatkoihin myös muissa kantooneissa.


KuljetusNET avattu

Uusi uutisportaali, Kuljetusnet.fi on avattu! Auto, Tekniikka ja Kuljetus -lehden ja Ajolinjan yhdessä toimittamasta portaalista löydät tuoreimmat ja mielenkiintoisimmat logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät uutiset kätevästi samalta sivustolta.